ಬೆಥನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಂದರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವು ಗದುಗಿನ ಲೊಯೊಲಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ “ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಗಾಯನ”ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕøತಿ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದದ್ದು ಅಭಿನಂದನೀಯ.

 

ಅಬ್ದುಲ್‍ವಹಾಬ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲನಕೇರಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಲೊಯೊಲಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.besmangalore.org . Powered by eCreators

Contact us

Bethany educational Society®
Bethany Convent
Bendur, Mangalore-575002
D.K. Dist, Karnataka State
Tel : 0824 -2223219(O) , 2218923(R)
E-mail : [email protected]