ಶಿರಸಿಯ ಆವೆಮರಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ವಂದನೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೆರೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಸಬೆಲ್ಲರವರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27.03.2021 ರಂದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕಕ ವೃಂದದವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಂದನೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಲಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಜ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಕೋ ಆಡಿನೇಟರ್ ವಂದನೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಿಯರಿನ್ ರವರು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಥನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಿದರು.

ವಂದನೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೆರೆಟ್‍ರವರ 39 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಾಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದರು.    

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆವೆಮರಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರೀರ್ವರನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

 

 

 

 

 

ಆವೆಮರಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಶಿರಸಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact Us

Copyright © 2016-2024 - www.besmangalore.org . Powered by eCreators

Contact us

Bethany Educational Society®
Bethany Convent
Bendur, Mangalore-575002
D.K. Dist, Karnataka State

E-mail : [email protected]