ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಶಾಲೆ, ಕೆ. ಆರ್ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ 74ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಸುಪಿರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಗಿನಿ. ಮೋಲಿ ಶರನ್ ರವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಗಿನಿ ಫಾತಿಮರವರನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.

2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕುಮಾರಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಊ.ಅ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಆನಂದ್ ಎ. ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯವಾರು 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿಯವರಾದ ಭಗಿನಿ ಪುಷ್ಪ, ಸುಪಿರಿಯರ್ ರವರಾದ ಭಗಿನಿ ಮೋಲಿ ಶರನ್, ಪೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿಯವರಾದ ಭಗಿನಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಡಿ. ಕೋಸ್ಟ ಹಾಗೂ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರಾದ ಭಗಿನಿ ಮೇರಿ ದಿವ್ಯ ರವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

COVID -19 ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟುದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿಯವರಾದ ಭಗಿನಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಡಿ.ಕೋಸ್ಟರವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

 

 

 

ಭಗಿನಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಡಿ.ಕೋಸ್ಟ, ಮುಖ್ಯೋಪಧ್ಯಾಯಿನಿ
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.besmangalore.org . Powered by eCreators

Contact us

Bethany educational Society®
Bethany Convent
Bendur, Mangalore-575002
D.K. Dist, Karnataka State
Tel : 0824 -2223219(O) , 2218923(R)
E-mail : [email protected]